نمایندگی ها

نمایندگی استان خراسان رضوی (مشهد)
نمایندگی استان خوزستان (دزفول)

ایمان علیزاده حداد
پخش ایران دز
آدرس: دزفول مجتمع صنعتی شماره ۳
نرسیده به زندان خ صنعت گران ۳نبش صنعت ۳
تلفن دفتر فروش: ۰۶۱۴۲۲۸۲۱۶۷
موبایل واتساپ فروش: ۰۹۱۰۶۰۲۱۳۶۸
موبایل مدیر: ۰۹۱۶۳۴۲۵۰۴۹

نمایندگی انحصاری استان اصفهان
نمایندگی انحصاری استان سمنان
نمایندگی انحصاری استان البرز (کرج)
نمایندگی استان فارس (شیراز)