• دستگاه های تزریق پلاستیک از ۶۰ تن تا ۶۰۰ تن 
  • دستگاه های CNC چوب و فلز
  • دستگاه چاپ سریع سه بعدی (3D printer)
  • دستگاه چاپ سیلک
  • خدمات آبکاری کروم
  • مهندسی اجرای قطعات پلیمری از طراحی تا اجرا و بسته بندی